Homo Circumspectus

In the absence of trust and friendship
human beings will become cool experts
expecting outputs and outcomes.

In the exchange of benefit for doubt
human beings will become masters
of compliance, calculation and risk aversion

Survival will produce chameleons
Natural selection will train us in adaptation
The gap will ever widen.

The end of sincerity is nigh.

In ons elemente

Daar is nie ‘n teenstrydigheid en kompetisie tussen die vastigheid van rots en die rofheid van ‘n vlam nie. Daar is nie ‘n spanning tussen die sagte streling of donder van wind en die koel volword van water nie. God is in Haar element- Of ons nou skreeu of fluister, dieselfde vlam wat bo-op daal brand binne al voel mens koud. Die vrug van die vuur verteer wat af is en maak mooi wat skoon is. Al drie van die Drie is een, en ons is ook in daai een. Ons is in daai Een en ons word inner genooi. Inner en inniger deur die verstaan van rotse, water, vuur en wind.